Het KunstenHuis

Cultuureducatie voor iedereen

Ontdek Het KunstenHuis

Dé plek voor kunsteducatie en amateurkunst

KunstenHuis De Bilt-Zeist is een cultureel centrum met meer dan 150 medewerkers en ruim 4.500 cursisten. Onze vestigingen bevinden zich in De Bilt, Zeist en Driebergen. Het KunstenHuis bestaat uit vier afdelingen: Muziekschool De Bilt-ZeistTheaterschool MasqueradeDansschool EDC en Afdeling Beeldende Kunst.

Cursorisch onderwijs bieden op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst vormt onze voornaamste activiteit. Wekelijks komen er meer dan 4.500 cursisten en leerlingen over de vloer variërend in leeftijd van 4 tot 90 jaar.

Daarnaast bereiken met de afdeling Scholen via projecten in het primair en voortgezet onderwijs nog eens ruim 20.000 kinderen. Tenslotte werken we met Cultuur & Samenleving aan het toegankelijk en beschikbaar maken van kunst en cultuur voor iedereen.

Het KunstenHuis heeft vier theaters waar uiteenlopende voorstellingen, concerten, films, tlezingen, exposities en bijeenkomsten voor het voetlicht worden het gebracht: Theater Het Lichtruim, Theater De Egeling, Theater De Klinker en sinds 2019 ook Poppodium De Peppel. Het inspirerende programma vindt u op deze website.

Daarnaast organiseren we kinderfeestjes, verzorgen maatwerk voor bedrijven en particulieren en verhuren onze zalen en ruimtes voor kunst- en cultuur gerelateerde activiteiten.

4514

Leerlingen

152

Docenten

111

Cursussen

Missie

Kunst prikkelt, daagt uit en creëert nieuwe inzichten. Kunst verrijkt, stelt vragen, zonder oordeel. Als KunstenHuis zijn wij ervan overtuigd dat door aan kunst te doen, je je ontwikkelt als compleet mens. Vanuit deze gedachte willen wij het mogelijk maken voor iedereen om zijn eigen creatieve kracht te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. Dit doen we door middel van het aanbieden van een zo divers mogelijk kunst- en cultuuraanbod. Daarnaast is het KunstenHuis  partner voor het culturele veld en de gemeente De Bilt en Zeist. Kwaliteit, plezier, samenwerking en cultureel ondernemerschap zijn onze leidende kernwaarden.

Organisatie

Het KunstenHuis kent vier disciplineclusters: Muziek, Dans, Theater en Beeldende Kunst en daarnaast twee programma’s: Onderwijs en Cultuur & Samenleving.  Met ruim 150 medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod. Het KunstenHuis kent daarnaast een vaste kern van vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten mogelijk te maken.

Management

De Bilt-Zeist heeft als bestuursvorm een organisatie met een zeskoppig bestuur waarbij de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan directie en managementteam.

Directie en managementteam bestaan uit: Rob Schouw (directeur), Patrick Duijst (hoofd Financiën), Janneke de Glas (hoofdP&O), Ruut te Velthuis (hoofd Muziek), Maaike Kramer (hoofd Beeldende Kunst), Irene Jongbloets (hoofd Theater) en Hester Adriaans (hoofd Dans). Daarnaast maken Martin de Boer (hoofd Bedrijfsvoering), Daan Kuiper (coördinatie Muziek De Bilt) en Marco Oude Moleman (zakelijk leider Theater en Dans) onderdeel uit van het management team.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het KunstenHuis wordt gevormd door: dhr. Jo de Viet (voorzitter), dhr. Bert Kamminga (penningmeester), dhr. Marc Haaijer (secretaris), mw. Nicole Eggermont, dhr. Leddie Valstar en dhr. Tijs Huisman.

Jaarverslag

Meest recente jaarverslag

Jaarverslag 2018

Kwaliteitskeurmerk

Het KunstenHuis besteedt veel aandacht aan kwaliteitsmanagement. Als culturele instelling verbonden aan de koepelorganisatie Cultuurconnectie worden wij elke vier jaar getoetst. Op basis van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst verkregen wij ook in 2017  het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur.

Een citaat uit het certificeringsrapport:

Samenvattend stelt de auditor vast dat het KunstenHuis een professionele organisatie is op het terrein van cultuureducatie en amateurkunst, waar met enthousiasme wordt gewerkt en waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, ook volgens de klanten.”

Daar zijn wij trots op!