KunstenHuis | Theaterschool Masquerade

Onze visie en leerlijn

Als je start met toneelspelen begint je in een oriëntatie of basisklas. Plezier in spel en ontdekken van je eigen mogelijkheden zijn kernwoorden in deze lessen. Daarna stroomt je door naar een pre-productieklas, waar de nadruk ligt op de techniek en verdieping van het spel. Vanaf 12 jaar kun je instromen in een productieklas, waarin je werkt aan een eigen voorstelling.  In een productieklas gaat het om het toepassen van alles wat je op spel gebied geleerd hebt.

Onze visie en leerlijn

Jeugdtheaterschool Masquerade wil kinderen en jongeren het plezier laten ervaren om met elkaar theater te maken. Masquerade reikt de kinderen en jongeren de mogelijkheden aan die theater biedt om de eigen gedachten, gevoelens en meningen vorm te geven op het toneel. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de theatrale potentie die in ieder mens aanwezig is.

Binnen de school wordt gewerkt volgens een eigen leerplan (Irene Jongbloets, 2006). In dit leerplan staat de totale ontwikkeling van het kind centraal.

De centrale gedachte is dat een kind van nature wil spelen, leren en ontdekken. Naast de spelontwikkeling wordt er ook gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. In het leerplan zijn deze drie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kind maakt een spelontwikkeling door op een manier die onderdeel is van zijn totale ontwikkeling. Het is de lijn van een “intrinsieke spelbehoefte” naar het “acteren.” De meest succesvolle acteur was ooit het kind dat “gewoon wilde spelen”.

Respect voor het kind, het vak en het geven van verantwoorde lessen passend bij de ontwikkelingsfase in een goed pedagogisch klimaat, zijn belangrijke uitgangspunten voor de Jeugdtheaterschool Masquerade. Een belangrijk uitgangspunt bij het schrijven van het leerplan zijn  de Montessori methode en de ontwikkelingsfases van Piaget geweest.

Alle docenten op de school werken vanuit deze lesmethode en we hopen een mooie, inspirerende en creatieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van uw kind.

Irene Jongbloets (oprichter en artistiek leider)