KunstenHuis | Dansschool EDC

Praktische informatie

Hier vind je het actuele lesrooster en de tarieven, informatie over vakanties, kledingvoorschriften en de algemene voorwaarden van de dansschool. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur een e-mail naar dansschooledc@kunstenhuis.nl of bel 030-6958393.

Praktische informatie Dans

Lesrooster en tarieven

Download hier het actuele lesrooster en de tarieven.

Aanmelden en proefles

Aanmelden: schrijf je voor een danscursus in via deze website.

Plaatsing: Voor zover mogelijk worden leerlingen direct bij aanmelding geplaatst. In die gevallen waarin de roosters van de docent(en) vol zitten, worden aspirantleerlingen op een wachtlijst geplaatst. De samenstelling van de lesgroep en de duur van de les is ter beoordeling van de docent. De docent zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met een evenwichtige samenstelling van de groepen en met mogelijkheden van de leerlingen.

Twijfel je nog? Volg een proefles! Zolang er plek is in een cursus kun je altijd vrijblijvend een proefles volgen. Aanmelden hiervoor kan telefonisch via 030-6958393 of via mail dansschooledc@kunstenhuis.nl o.v.v. cursusnummer, naam en telefoonnummer.

Mocht je ervoor kiezen de cursus te volgen, dan brengen wij het aantal gevolgde lessen (inclusief de proefles) in rekening.

Kledingvoorschriften

Het is belangrijk dat je bij de dansles vrij en makkelijk kunt bewegen. Daarom vragen we je onderstaand kledingvoorschriften aan te houden. Dansen wordt dan nog plezieriger!

Momenteel werken we nog aan een nieuwe versie van de kledingvoorschriften. Vanaf 1 juli kun je ze hier downloaden. Tot die tijd mag je ons altijd bellen of mailen met vragen over danskleding: 030-6958393 of dansschooledc@kunstenhuis.nl.

Vakanties

De dansschool volgt het rooster van het reguliere (basis)onderwijs.

Het dansseizoen 2019/2020 start op alle locaties in Driebergen, De Bilt en Zeist op zondag 1 september 2019.

Afmelden voor een les

Kun jij of  je kind een keer niet naar de les komen?
Ga naar www.kunstenhuis.nl/afmelden en stuur een bericht naar de betreffende docent.

Overige cursusinformatie

Start: De cursussen starten op zondag 1 september 2019, tenzij anders vermeld in het rooster.

Later instromen: Zolang er nog plek is bij een cursus, kun je het gehele jaar instromen. Je betaalt in dit geval alleen de resterende lessen van het jaar.

Annuleren: Annuleren kan uitsluitend schriftelijk via e-mail. Of hier kosten aan verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering. Zie voor verder uitleg onze algemene voorwaarden. Voor peuterdans-cursussen geldt dat er gedurende het hele jaar kosteloos geannuleerd kan worden tegen betaling van de gevolgde lessen.

Aantal lessen: De meeste danscursussen duren 35 lesweken, van september tot half juni, tenzij anders vermeld.

Ziekte van docent: Wanneer een docent ziek is, laten we dit altijd zo tijdig mogelijk weten via e-mail of sms. Indien mogelijk zullen wij voor vervanging zorgen; als dat niet lukt, wordt deze les op een later moment ingehaald.

Betalingen: Vragen over een factuur ontvangen wij het liefst via e-mail: financien@kunstenhuis.nl

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van het KunstenHuis.