Aanbod voor kinderen

Voor kinderen die om diverse redenen niet kunnen deelnemen aan het reguliere cursusprogramma, is er het onderstaande aanbod.

KunstExpress

KunstAtelier