Launch your Future

Launch your Future is een project voor mensen tussen de 16 en 32 jaar, dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot door middel van vrijwilligerswerk en een groepstraject. Ze leren nieuwe vaardigheden, doen nuttige ervaringen op en leren nieuwe mensen kennen. Daarnaast krijgen ze een certificaat van deelname met een omschrijving van hun bijdrage. Voor de individuele vrijwillige inzet bij culturele organisaties krijgen jongeren een vrijwilligersvergoeding per dagdeel na het succesvol afronden van het traject.

Individueel traject

In het individuele traject gaan de jongeren vrijwilligerswerk uitvoeren bij de deelnemende organisaties. Bij het Beauforthuis kan bijvoorbeeld per periode van 3 maanden geholpen worden met de opbouw van concerten en kaartverkoop. Bij MeanderOmnium kun je bijvoorbeeld ingezet worden bij de Belbus (mits je een rijbewijs hebt).
Na elke maand wordt er met de deelnemers in een denktank besproken hoe het gaat: wat gaat goed en wat kan er beter? In het traject krijgen ze trainingen om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, te beginnen met een talententraining.

Groepstraject

Het groepstraject biedt jongeren een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuurproject. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen, en worden daarbij begeleid door professionals. Ben je graag aan het schilderen of tekenen? Speel je graag toneel? Ben je in je element als je mag filmen? Regel je graag alles zodat het goed verloopt? Of ben je handig met computers? Jij kiest wat je gaat doen!

De jongeren werken toe naar een creatief eindproduct. Dit kan iets zijn in de decorbouw, film, PR & Social Media, Radio & TV, Kunst, Muziek of Geluid & Licht. Aan het einde van het traject zal wordt dit gepresenteerd.

Iets voor jou?

Wij zoeken jongeren die:

 • Tussen de 16 en 30 jaar zijn
 • Het leuk vinden om met kunst en cultuur aan de slag te gaan
 • Het lastig vinden om leuk werk te vinden
 • Minimaal 10 uur per week inzetbaar zijn
 • 5 Maanden mee doen
 • Taalniveau tenminste Nederlands a2 hebben

Wij bieden:

 • Talententrainingen en creatieve workshops
 • Werken in een projectgroep
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe skills
 • Samen een creatief eindproduct afleveren
 • Nieuwe mensen leren kennen
 • Als vrijwilliger meewerken in een organisatie
 • Werkervaring opdoen

Meer informatie en aanmelden

Ga naar https://www.vrijwilligerscentralezeist.nl/maatschappelijke-diensttijd-0

Of stuur een mail naar info@vrijwilligerscentralezeist o.v.v. Launch Your Future met je naam en telefoonnummer.

In samenwerking met: